privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING


AnnMariage (AM) Styling, gevestigd aan Zeelandhof 13, 5709 EL Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Website: http://www.annmariage.nl

Adres: Zeelandhof 13, 5709 EL Helmond

Telefoon  +31614590704


Annemarie Emod is de styliste van AM Styling; zij is te bereiken via info@annmariage.nl


Persoonsgegevens die ik verwerk

AM Styling verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (voor het verzenden van bestelde producten en het aanmaken van facturen en/of offertes)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfsnaam, Btw nummer, KvK nummer, Website indien je een bedrijf bent en dit graag op een factuur vermeld wilt zien staan
 • Overige persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt bijvoorbeeld telefonisch of in (digitale) correspondentie. Denk aan foto’s van jouw trouwdag waar ik de styling heb verzorgd.
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website, zoals in e-mailberichten of in het door jou ingevulde formulier foto van jouw trouwdag of een andere gelegenheid waar ik de tafel voor heb gedekt.Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

AM Styling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het uitvoeren van mijn dienstverlening
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
 • De gegevens die je zelf aanlevert via een contactformulier.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

AM Styling verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn, welk doel onder meer bestaat uit het eventueel contact opnemen voor informatie betreffende door jou aangevraagde dienst. Als je er van overtuigd bent, dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@annmariage.nl, dan verwijder ik deze informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming

AM Styling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens bijvoorbeeld een medewerker van AM Styling tussen zit.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

AM Styling bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens

Geen bewaartermijn, aangezien deze gegevens nodig zijn om in individuele gevallen contact met jou op te nemen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Delen van persoonsgegevens met derden

AM Styling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. AM Styling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AM Styling en heb je het recht opgegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jou toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@annmariage.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. AM Styling wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik persoonsgegevens beveilig

AM Styling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via info@annmariage.nl. AMStyling heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- SSL: wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AnnMariage Wedding & Event Styling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.