ALG VOORWAARDEN WINACTIE

Algemene voorwaarden winactie AnnMariage (AM) Styling

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie zijn van toepassing op winacties op de website van annmariage.nl. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie. Daarnaast worden per winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

1 – Deelnemers moeten 21 jaar of ouder zijn 

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. AM Styling kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

3 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – Deelname is voor personen woonachtig in Nederland of België. 

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is AM Styling gerechtigd een andere winnaar te trekken.
7 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan winactie. AM Styling mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
8 - De prijs kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd. 

9 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is AM Styling gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.

10 – AM Styling is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.

11 – AM Styling is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie.

17 – AM Styling is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

18 – AM Styling is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Cinemagazine daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door AM Styling op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

19 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

20 - Iedere deelnemer aan de winactie geeft hierbij toestemming aanstyliste Annemarie Emod van AM Styling en aan door haar aangewezen derden voor het gebruik in de ruimste zin des woords voor promotionele en/of andere doeleinden van de inhoud van zijn/haar inzending. Onder gebruik wordt mede verstaan alle huidige en toekomstige vormen van exploitatie van de inzending. De deelnemer zal geen vergoeding ontvangen voor het gebruik door AM Styling van de inzending. De prijswinnaars geven hierbij toestemming voor het gebruik door AM Styling van hun naam in het kader van het spel of daaruit voortvloeiende promotionele acties.
21 - Door deelname aan deze verlenen de deelnemers toestemming aan AM Styling om hun namen, alsmede mogelijke foto's van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze commerciële actie te gebruiken.

22 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u mailen naar info@annmariage.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. AM Styling zal zo spoedig mogelijk reageren.

ALG VOORWAARDEN WINACTIE

Benieuwd naar de mogelijkheden?

HET BUITENLANDSGEVOEL IN EIGEN LAND!

Waarom naar het buitenland gaan als je het buitenlandgevoel naar hier kan brengen?

Met mijn jaren lange ervaring als stylist weet ik bruiloften in diverse sferen en stijlen neer te zetten. Of je nu droomt van een bruiloft op het strand, bij een prachtig landhuis of kasteel, deel jouw wensen en ideeën met mij. Ik zorg ervoor dat jouw gasten het gevoel hebben dat ze op een zeer exclusief feest zijn. Hier in het mooie Nederland!

PUBLICED ON

LET'S CONNECT


 Copyright 2020 © All Rights Reserved 


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren